Wydarzenia na Piekielnym Szlaku

Wspólnie wyruszyli na Piekielny Szlak, by zobaczyć ślady dinozaurów


W niedzielę (04 lipca) 2021 roku mieszkańcy powiatów: skarżyskiego i koneckiego wzięli udział w Rajdzie Pieszym "Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach operacji "Wszystkie pokolenia dbają o Piekielny Szlak". Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2.8 "Promocja dialogu międzypokoleniowego" Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski.

Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowali malowniczą trasę o długości ok. 11 km, poprowadzoną urokliwymi drogami (i bezdrożami) gmin: Bliżyn i Stąporków, trasę biegnącą m.in. w pobliżu Uroczyska Pięty, doliną rzeki Kamienna, łąkami i lasami aż do Gagat Sołtykowskich (gdzie zobaczyć można m.in. ślady dinozaurów).

Rajd rozpoczął się w miejscu do integracji na Piekielnym Szlaku w Płaczkowie-Piechotnym (tu również zlokalizowano metę Rajdu). Po rejestracji i wręczeniu pakietów startowych (koszulek pamiątkowych i folderów promocyjnych), wraz z przewodnikiem, uczestnicy wydarzenia wspólnie wyruszyli na Piekielny Szlak, by odkrywać piękno przyrodnicze gmin: Bliżyn i Stąporków. Po drodze - mimo chwilami niesprzyjającej pogody - humory dopisywały, a w dobry humor uczestników rajdu wprowadziło też spotkanie z diabłem (serwującym im na półmetku rajdu słodki poczęstunek).

Po powrocie do Płaczkowa dla uczestników rajdu zorganizowano piknik. Dla uczestników wydarzenia przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami (ufundowanymi przez organizatorów), wśród uczestników rozlosowano również pakiety promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, przekazane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. To był wspaniały, aktywnie spędzony czas!

A już 12 września br. zapraszamy wszystkich na kolejny - tym razem rowerowy - rajd Piekielnym Szlakiem.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które wsparły SIL w organizacji Rajdu (w różnych formach):
- p. Andrzejowi Bętkowskiemu - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego,
- p. Annie Leżańskiej - Wicestaroście Powiatu Skarżyskiego,
- p. Danieli Domagale - sołtysowi sołectwa Płaczków,
- p. Grzegorzowi Jędrzejczykowi,
- p. Grzegorzowi Łapajowi - prezesowi Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko,
- p. Paulinie Pałce i Monice Pogodzińskiej - członkiniom Stowarzyszenia "Włącz Się".

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone