Wydarzenia na Piekielnym Szlaku

Wyniki konkursu


Komisja Konkursowa konkursu na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku" podczas posiedzenia w dniu 11.03.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, dokonała przeglądu i oceny prac złożonych na konkurs na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku".

W wyniku indywidualnej oceny złożonych prac sporządzono ich listę rankingową. Autorom trzech najwyżej ocenionych prac przyznano trzy nagrody główne:

- za zajęcie I miejsca w konkursie
P. Małgorzacie Chrzanowskiej za pracę pt. “Piekielny Stwór”
Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 1200 PLN,

- za zajęcie II miejsca w konkursie
P. Marcinowi Żakowi za pracę pt. “Leśny Czart Czartek”
Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 500 PLN,

- za zajecie III miejsca w konkursie
P. Annie Marek za pracę pt. “Symbol Piekielnego Szlaku”
Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 300 PLN.

O terminie uroczystego wręczenia nagród w konkursie laureaci nagród głównych zostaną powiadomieni telefonicznie.

Modliszewice, 12.03.2019 r.

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone