Gmina Żarnów

gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim

Kościół św. Mikołaja w Żarnowie


Romański kościół św. Mikołaja w Żarnowie wzniesiony został w końcu XII wieku. Jest jedną z cenniejszych zabytkowych świątyń województwa łódzkiego. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiają się w 1191 r.

Pierwotnie był to kościół romański, jednonawowy, rozbudowany w 1503 r. (dobudowa późnogotyckiego prezbiterium). Po pożarze w 1893 r. został rozbudowany według projektu Stefana Szyllera. Pierwotny kościół stanowi poprzeczną nawę obecnego.

W kościele częściowo zachowały się fragmenty murów i detale romańskie oraz gotyckie. W bocznych ścianach nawy znajdują się romańskie pilastry (m.in. dwa z motywami liści akantu i fantastycznych zwierząt). W ścianie północnej osadzone jest romańskie okno. We wnętrzu można zobaczyć m.in. spiralne kamienne schody, trzy ostrołukowe okna gotyckie z manswerkiem. Prezbiterium zbudowane na planie prostokąta nakryte jest trzema przęsłami sklepienia gwiaździstego.Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z przełomu XIX/XX w.


Galeria zdjęćPołożenie na mapie

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone