Gmina Żarnów

gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim

Grodzisko w Żarnowie


Grodzisko w Żarnowie położone jest na północ od centrum miejscowości. Grodzisko jest pozostałością drewniano-ziemnego grodu książęcego i możnowładczego funkcjonującego przynajmniej od XI w. Stąd miała wywodzić się polska gałąź rodu Odrowążów, począwszy od Prandoty Starego.

Gród położony był na wzniesieniu zwanym Górą Mierzińską, która sąsiadowała ze wzgórzem kościelnym oraz obszernym przedzamczem. Całość otoczona była fosą i tworzyła ciekawy przykład założenia obronno-osadniczego. Znaleziska archeologiczne ograniczają się jednak do XI-XII w. Teren został bowiem przez wieki zniwelowany, a dzieło zniszczenia dokonało się podczas budowy pobliskiej drogi.


Galeria zdjęć


Położenie na mapie

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone