Gmina Stąporków

gmina w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Gagaty Sołtykowskie


Rezerwat przyrody nieożywionej, w pobliżu miejscowości Odrowąż. Obszar rezerwatu obejmuje wyrobisko wgłębne o długości 400 metrów i szerokości 200 metrów. Pozostałością działalności górniczej są hałdy, olbrzymie zwaliska, niewielkie jeziorka oraz warstwy i wychodnie skalne mułków, iłów z wkładkami piaskowca. Wszystko to sprawia, że możemy podziwiać nietypowy krajobraz - do złudzenia przypominający krajobraz powierzchni Księżyca.

Największą osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest występowanie tutaj rzadkiego minerału - gagatu, zwanego czasem czarnym bursztynem (rzadko spotykana bitumiczna odmiana węgla brunatnego). Obok wyrobiska znajdują się odkryte w 1999 r. wyeksponowane wyraźne tropy dinozaurów.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są odsłonięcia skał dolnojurajskich oraz interesujących okazów mineralogicznych i paleontologicznych wraz ze zbiorowiskami leśnymi i zbiornikami wodnymi, z całym bogactwem grzybów, roślin i fauny.

Galeria zdjęć:


Położenie na mapie:
© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone