Gmina Stąporków

gmina w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Dolina rzeki Krasna


Dolina Krasnej uważana jest na jedną z najlepiej zachowanych doliny rzecznych w regionie Świętokrzyskim. Dolina Krasnej w znacznej części pokryta jest lasami, wśród których przeważają bory sosnowe. Znaczne powierzchnie w dolinie zajmują kompleksy wilgotnych łąk i torfowisk.

W południowej części obszaru dolina jest szeroka, pokryta podmokłymi łąkami i doskonale zachowanymi olsami. W części północnej, dolina rzeczna jest głęboko wcięta, a towarzyszące jej piaszczyste tereny porastają bory sosnowe. Górna część doliny jest silnie podmokła, w dolnej rzeka przyjmuje miejscami charakter górski. Część obszaru znajduje się na terenie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Część doliny stanowi rezerwat Górna Krasna (o powierzchni 413,02 ha, powołany dla zachowania - ze względów naukowych i dydaktycznych - naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi tam cennymi zbiorowiskami roślin oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt - głównie ptaków).


Galeria zdjęć


Położenie na mapie© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone