Gmina Stąporków

gmina w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Rezerwat Skałki Piekło (pod Niekłaniem)


Rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w pobliżu miejscowości Niekłań Wielki. Skałki ciągną się na długość około 1 kilometra, a ich wysokość miejscami dochodzi do 8 metrów. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są formy skalne powstałe w wyniku erozji eolicznej, a także żyjącej w szczelinach skalnych paproci - zanokcicy północnej (Asplenium septentrionale).

Galeria zdjęć:Położenie na mapie:

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone