Gmina Smyków

gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Młyn i gospodarstwo w Kawęczynie


Młyn z pamiątkami po bogatej przemysłowej historii zlokalizowany jest w malowniczo położonej  osadzie przy lesie i nad Czarną Taraską. 

Młyn powstał na początku XX w. na pozostałościach  funkcjonującego tu od końca XVIII w. zakładu górniczo-hutniczego, a konkretnie w przebudowanej fryszerni, służącej wcześniej do przerabiania surówki na stal. Dawniej urządzenia do mielenia zboża poruszane były energią wodną, a w razie potrzeby również silnikiem na holzgas (gaz drzewny) - obecnie dobrze zachowane urządzenia młyna napędza silnik spalinowy.

Młyn należy do sołtysa Krzysztofa Pawlikowskiego i jest częścią tradycyjnego gospodarstwa rolnego, słynącego m.in. z hodowli krów rasy limousine.


Galeria zdjęć


Położenie na mapie

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone