Gmina Ruda Maleniecka

wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim

Stawy w Rudzie Malenieckiej


Początki hodowli ryb w stawach zlokalizowanych w Rudzie Malenieckiej sięgają 1912 roku, gdy otwarto tu Biologiczną Stację Doświadczalną Rybacką - jedną z pierwszych tego typu placówek naukowo-badawczych w Europie.

W kilkunastu stawach doświadczalnych prowadzono hodowlę rasowego karpia, a także produkcję narybku ryb drapieżnych jak sandacz czy okoń. Stawy w Rudzie zajmują obecnie w sumie około 300 hektarów, dzierżawi spółka Gospodarstwo Rybackie.

W stawach hodowane są na zarybienia ryby drapieżne jak sandacz czy szczupak, których głównym odbiorcą jest Polski Związek Wędkarski. Gospodarstwo prowadzi też produkcję karpia. Kompleks stawów w Rudzie Malenieckiej to wspaniałe miejsce do obserwacji ptaków wodno-błotnych.


Galeria zdjęć


Położenie na mapie
© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone