Gmina Końskie

gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim.

Zalew Sielpia w Sielpi Wielkiej


Sielpia Wielka jest największym ośrodkiem wypoczynkowym w województwie świętokrzyskim. Jej główną atrakcją jest zlokalizowany tu w latach 60. ub. wieku sztuczny zbiornik wodny Sielpia o powierzchni 57,41 ha utworzony na rzece Czarna Konecka. Wspomniany zbiornik jest jednym z największych zbiorników rekreacyjnych w województwie świętokrzyskim. W pobliżu zalewu znajduje się kilkadziesiąt ośrodków wypoczynkowych.


Galeria zdjęć


Położenie na mapie

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone