Gmina Bliżyn

gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim

Brama Piekielna


Pomnik przyrody nieożywionej. Skalna erozja wodna wietrzna wyrzeźbiła w piaskowcach dolnego triasu szczelinę o wysokości około 1,5 m i wysokości około 2 m przykrytą blokiem skalnym o średnicy 3 mm i grubości 1 mm. Przy Piekielnej Bramie wybudowano tak zwane deszczochrony (dające schronienie turystom przemierzających “Piekielny Szlak”).

Galeria zdjęć

Położenie na mapie
© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone