Gmina Białaczów

gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim

Zespół pałacowy w Białaczowie


Klasycystyczny pałac w Białaczowie wybudowany został pod koniec XVIII w. jako rezydencja rodziny Małachowskich. Obiekt złożony jest z budynku głównego, oraz połączonych z nim dwóch ćwierćkolistych galerii. Jedna z nich (wschodnia) łączy się z pawilonem. Na uwagę zasługują wnętrza pałacu. Zachowały się bogate dekoracje malarskie i stiukowe.

Reprezentacyjne sale wzorowano na warszawskich łazienkach. W skład zespołu wchodzą również oficyny, ruiny oranżerii, oraz elementy w parku: romantyczne ruiny, kamienne ławy, posągi, itp. Park o powierzchni 24 ha ma metrykę piętnastowieczną. Założony został przez Odrowążów. Jeszcze dziś, na wyspie otoczonej fosą, odnaleźć można pozostałości ich dawnej rezydencji.


Galeria zdjęć

Położenie na mapie
© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone